Újezd-jih obytná lokalita Plzeň
IKO Újezd-jih

Galerie

Vizualizace lokality

Pohled na bytový dům BD 7
Pohled na náměstí a bytový dům BD 1
Pohled na nároží bytového domu BD 1
Pohled na bytový dům BD 2 a BD 3
Pohled na hlavní ulici a bytový dům BD 2
Pohled na centrální ulici a bytový dům BD 4 a BD 5
Pohled na jižní fasádu bytového domu BD 4
Zahradní fasáda řadového domu A
Pohled na čelní stranu - řadový dům B
Pohled z příjezdové komunikace na čelní stranu řadových domů A
Pohled na řadový dům C - čelní pohled
Pohled od potoka na zahradní fasády - řadový dům C
Celková vizualizace

Archeologický průzkum 4 - 5/2019

.

- v měsíci dubnu 2019 byla provedena skrývka ornice pro umožnění archeologického průzkumu

- v měsíci květnu 2019 byl Západočeským muzeem v Plzni proveden archeologický průzkum

Ke stažení: Archeologicky_pruzkum_2019_Ujezd-jih.pdf (7,10 MB)

Příprava stavby 4/2019

Skrývka ornice pro archelog. průzkum - 5/19 - 1
Skrývka ornice pro archeolog. průzkum - 5/19 - 2
Skrývka ornice pro archeolog. průzkum - 5/19 - 3
Skrývka ornice pro archeolog. průzkum - 5/19 - 4